با دو برابر شدن قیمت صورت می‌گیرد؛ واگذاری مجدد اینترنت نامحدود مخابرات

با دو برابر شدن قیمت صورت می‌گیرد؛ واگذاری مجدد اینترنت نامحدود مخابرات

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرد که واگذاری مجدد اینترنت نامحدود به متقاضیان جدید صورت می‌گیرد. وی همچنین تعرفه این سرویس‌ را اعلام کرد که نسبت به واگذاری سرویس‌های نامحدود قبلی دو برابر شده است.

واگذاری سرویس اینترنت نامحدود شرکت مخابرات استان تهران که مدتی از سوی این شرکت ارائه نمی‌شد با ارائه سرعت‌های ۱ ، ۲ و ۴ مگابیت بر ثانیه به متقاضیان جدید از سر گرفته می‌شود.

کامران کاظمی، معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران با اشاره به اینکه فروش سرویس اینترنت نامحدود با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در استان تهران متوقف شده است، اعلام کرد که فروش مجدد سرویس‌های اینترنت نامحدود به متقاضیان جدید صورت می‌گیرد.

به گفته کامران کاظمی، سرویس اینترنت نامحدود به دو صورت پیش پرداخت و پس پرداخت به متقاضیان جدید قابل ارائه است.

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران افزود که واگذاری در حالت پیش پرداخت بصورت ۳ ماهه و پس پرداخت بصورت ۱۲ ماهه است.

معاون تجاری شرکت مخابرات استان تهران تعرفه سرویس فوق را به شرح جدول زیر اعلام کرد:

اینترنت نامحدود پس پرداخت(پرداخت روی قبض)
پهنای باند قیمت ماهانه به تومان
۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه ۱۴/۳۹۰
۵۱۲ کیلوبیت برثانیه ۲۳/۱۲۰
۱ مگابیت برثانیه ۸۶/۰۰۰
۲مگابیت برثانیه ۱۴۸/۰۰۰
۴مگابیت برثانیه ۲۶۸/۰۰۰
اینترنت نامحدود پیش پرداخت
پهنای باند قیمت ماهانه به تومان
۱مگابیت برثانیه ۷۵/۰۰۰
۲مگابیت برثانیه ۱۲۸/۰۰۰
۴مگابیت برثانیه ۲۳۲/۰۰۰

پیش از این قیمت‌ سرویس یک مگابیت بر ثانیه نامحدود ماهانه حدود ۴۰ هزار تومان و سرویس ۲ مگابیت بر ثانیه نیز حدود ۷۰ هزار تومان بود. البته تعرفه‌های اعلام شده برای کاربران جدید اینترنت نامحدود مخابرات استان تهران است و برای مشترکان فعلی تغییری در نظر گرفته نشده است.

نظرات کاربران

نظر خود را بنویسید